WIE ZIJN DE GENTSE BURGERS?


Een vereniging van niet-partijgebonden Gentenaars die ijveren voor ECHTE burgerparticipatie en ECHT deugdelijk  bestuur van onze stad. We zijn géén politieke partij, we krijgen geen bevelen uit een partijhoofdzetel, we zijn onafhankelijke Gentenaars zoals U en we hebben geen politieke kleur. Omdat politieke partijen niet meer bij machte zijn om onze stad op democratische en deskundige wijze te besturen, hebben Gentenaars beslist om zelf die verantwoordelijkheid op te nemen in samenspraak met hun stadsgenoten: we willen burgerparticipatie invoeren, ECHTE burgerparticipatie, met regelmatige bevraging van de bevolking, referenda, spreekrecht op de gemeenteraad, enz.

Elke inwoner zal over stedelijke agendapunten zijn mening geven en/of concrete voorstellen formuleren, hetzij in persoon, hetzij online (internet) of offline. Iedereen die de deontologische code van de Gentse Burgers onderschrijft is welkom, als lid en/of om kandidaat te zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Waarom doen we dat? Zelden is in de geschiedenis van onze stad zo weinig rekening gehouden met de echte bekommernissen van de Gentenaars. Het huidig stadsbestuur is collectief afgegleden in politieke en bestuurlijke decadentie. De Gemeenteraad is een schertsvertoning geworden waar nauwelijks nog inhoudelijk gedebatteerd wordt en nog slechts een kleine minderheid van de politici hun dossiers kennen. Dit leidde tijdens het huidig bestuur tot zware sociale, strategische, economische, culturele en financiële blunders. Democratie en deugdelijk bestuur zijn in onze stad op hol geslagen. Behoudens een kliek van fanatieke aanhangers van het stadsbestuur, vragen de meeste Gentenaars zich af wat ze hiervoor terugkregen. Het bestuur geeft aanzienlijke sommen uit aan communicatiebureaus om ons te doen geloven dat alles goed gaat in Gent. Welnu, Gentenaars zien zelf wel wat er goed gaat en wat er misloopt. Daarvoor stroppen we onze mouwen, om onze stad terug op het goede pad brengen.

Toon de knoppen
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Verberg de knoppen