Voorstel basisles wegcode en hoffelijkheid aan Universiteit Gent en HoGent

Voorstel voor basisles “wegcode en hoffelijkheid” aan Universiteit Gent en HoGent

Gent, 19 Augustus 2018
Professor Rik Van de Walle De heer Paul Van Cauwenberge
Rector Universiteit Gent Voorzitter HoGent
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent
rector@UGent.be              voorzitter@hogent.be
Mijnheer de Rector, Mijnheer de Voorzitter,
Zoals U weet wordt Gent geconfronteerd met een schrijnend gebrek aan hoffelijkheid en burgerzin in het verkeer. Nog nooit was de stad zo onnodig verdeeld tussen automobilisten, fietsers en voetgangers. Talrijke Gentenaars en bezoekende studenten schijnen de wegcode niet (meer) te kennen. Voor tienduizenden Gentenaars, vooral -maar niet alleen- oudere en minder mobiele mensen, is dat dagelijks een niet te onderschatten probleem.
Omdat studenten en personeel van Universiteit Gent en HoGent instaan voor een bijzonder groot deel van de dagelijkse verplaatsingen in Gent, willen we U graag vragen om bij de komende start van het academiejaar in alle faculteiten een basisles “Wegcode en hoffelijkheid” te willen organiseren. We vertrouwen erop dat uw instelling voldoende verkeersdeskundigen en juristen in dienst heeft om dit op korte termijn rond te krijgen.
Uw medewerking hieraan kan een grote stap betekenen voor het herstel van wederzijds respect in het kader van de mobiliteit en de verkeersveiligheid in Gent.
Gentse Burgers is de nieuwe burgerpartij opgericht door meerdere Gentse burgerbewegingen/initiatieven  www.gentseburgers.be
We hopen dat U aan ons verzoek een gunstig gevolg kunt geven en kijken met belangstelling uw berichten tegemoet.
Met voorname achting,
KERNPLOEG GENTSE BURGERS
Siebren Bellemans, Glenn Bouckaert, Lindsay Callaert, Gert Coppens, Peter De Brabander, Hilda De Meyer, Ruben De Somer, Steve Devynck, Hervé Schrans, Michel Willems.
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Toon de knoppen
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Verberg de knoppen