Paulien van Rooij – Plaats nr 8

Plaats nr 8, Paulien van Rooij
“Al bijna 10 jaar ben ik zeer content in (Groot) Gent!
Naar aanleiding van bouwplannen van Stad Gent in onze wijk stuiten wij als wijkbewoners met onze vraag om inspraak echter al een jaar lang op de bestuurlijke muren van de Stad Gent. Alles wordt over onze hoofden beslist en de enige spijtbetuiging die wij mochten ontvangen luidde, dat men het betreurt dat zij ons niet hebben kunnen overtuigen van hun standpunt.En wij blijken niet de enigen in Gent te zijn die met het hoofd tegen diezelfde muren lopen!”

“Hoewel ik niet onmiddellijk iemand ben die op de barricade springt of met protestmarsen meeloopt, werd mij hierdoor de dringende noodzaak duidelijk om te zoeken naar initiatieven in Gent die ijveren voor meer inspraak voor alle Gentse Burgers, en dit op basis van diversiteit, maar zonder politieke kleur of andere signatuur. Dus van de burgers, voor de burgers.
Die beweging bleek al te bestaan: Gentse Burgers heeft als centrale doelstelling: echte inspraak voor alle burgers van Gent!
Daarom zet ik mij heel graag tezamen met hen in om écht te luisteren naar alle burgers van Gent en om hun, dus Uw, stem echt te laten meetellen in het beleid. Een stem voor Gentse Burgers is daarom een stem voor Uzelf! Want wij zijn allemaal Gentse Burgers!!”

Toon de knoppen
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Verberg de knoppen