ONZE ETHISCHE CODE

Ik ondergetekende,………………….. verklaar in volle vrijheid en zonder enige druk of belang mij te zullen houden aan de regels van de Gentse Burgers. Ik zweer dat ik het vertrouwen van de GB niet zal beschamen en in eer en geweten mijn taken zal uitvoeren in het belang van de GB. Ik zweer om dit oprecht te doen en in volledige transparantie tegenover de GB.

Gedaan te Gent op (datum)

 

Handtekening

Toon de knoppen
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Verberg de knoppen