Wat na de verkiezingen?

De 3 mogelijke uitkomsten

 

Ongeacht de uitslag zullen de Gentse Burgers zich steeds inzetten tegen het democratisch deficit van het stadsbestuur.


Hypothese 1 De Gentse burgers halen zetels of geen zetels

Alle politieke beslissingen in Gent die haaks staan tegenover het 20 puntenplan van de Gentse Burgers alsook sjoemelpraktijken, zullen behandeld worden. Het organiseren van acties hiertegen is niet uitgesloten. Hierbij worden groot als kleinschalig gesjoemel nauwkeurig, objectief onderzocht en zal alle informatie hieromtrent gedeeld worden met de Gentenaren.

Hiervoor organiseren De Gentse burgers onafhankelijke raden die bestaan uit partijloze wetenschappers, deskundigen en burgers. De Gentse Burgers steunen gelijkaardige initiatieven alsook streven we naar samenwerking met andere instanties die instaan voor bescherming van het klimaat, natuur, dier, volksgezondheid, gelijkheid en het algemeen goed.

De Gentse Burgers promoten burgerzin, wederzijds respect, solidariteit alsook lokale en buurtsamenhorigheid. Mensen die in dezelfde buurt wonen zouden samen dan ook hun buurt moeten vertegenwoordigen. Zij vormen het imago van hun buurt en zouden daarom de verdere evolutie van hun buurt zelf moeten bepalen. Immers zij wonen er tenminste en kennen de lokale problematiek nauwkeurig. Dit werkt alleen als het belang van iedereen in evenwicht is met het eigenbelang. Dit is wat de Gentse Burgers willen laten groeien. Iedereen is evenwaardig als ook in het meebeslissen van de toekomst van zijn buurt. Ideologie is evenwel niet uit te sluiten want dat op zich zou al een ideologie zijn.

Hypothese 2 De Gentse Burgers halen zetels en zitten in de oppositie

De Gentse Burgers die verkozen zijn zullen de geconcludeerde keuzes van de burgers in Gent naar voor schuiven en daar niet van afwijken, alsook samen met de andere partijen onderhandelen met alle feedback naar de burgers. Iedereen heeft het recht op alle informatie die relevant is. Hierdoor wordt de stem van de burger voor het eerst rechtstreeks gehoord in de gemeenteraad. Hierdoor zullen de beroepspolitici maandelijks gespiegeld worden met de wil van de burger wat eventueel eigenbelang als partijbelang meer onderdruk zal zetten. De Gentse Burgers die in de gemeenteraad zitten zullen zich strikt aan de ethische code van de Gentse Burgers moeten houden. De gemeenteraad heeft zelf een ethische code, maar die voorziet geen sancties. Bovendien is de ethische commissie nog steeds politiek samengesteld. Dit willen de Gentse Burgers veranderen.

Dat is goed en wel maar hoe krijgt de burger inspraak op wat er gezegd wordt in de gemeenteraad?

De Gentse burgers zullen in 28 buurten in Gent volksvergaderingen organiseren. Hierin worden lokale activiteiten als lokale groei besproken. Hierin kunnen keuzes gemaakt worden rond wat er in de buurt moet veranderen of blijven. Hierin zal gestemd worden door alle buurtbewoners die dat willen. Wie niet aanwezig kan zijn op de buurtraad kan zelf zijn stem uitbrengen via een goedgekeurd online platform, etc.

Wanneer er in de gemeenteraad een aanpassing in een bepaalde Gentse buurt wordt besproken dan zullen de verkozenen van de Gentse Burgers de ambassadeur zijn van de keuzes waarvoor de buurtbewoners van deze buurt gestemd hebben. De ambassadeurs zullen dit verdedigen en overleggen met de gemeenteraadsleden om tot de beste oplossing te komen voor de buurt als de stad. De ambassadeurs zullen decentralisatie van het stadsbestuur promoten.

Natuurlijk moeten er ook keuzes worden gemaakt op de schaal van een stad. Elke keuze heeft hierbij invloed op de evolutie van een individuele buurt als die van een stad in zijn geheel. Alsnog zal er per buurt worden gestemd rekening houdend met alle bewoners van de stad. Niet alleen buurtbewoners moeten meer met elkaar communiceren, ook moet de communicatie groeien tussen verschillende buurten. Zoals buurtbewoners gemeenschappelijke gronden uitbouwen, zullen verschillende buurten hetzelfde moeten doen met natuurlijk zeer veel vrijheid voor identiteit en diversiteit. Met online-applicaties als ook met grotere burgerraden die bestaan uit grotere buurten, kunnen we zo een gesegmenteerd groeiend communicerend netwerk worden die de stad Gent verder vormt. Dit stelt een vorm van bottom-up voor. We willen dit alternatief gebruiken omdat jammer genoeg bijna alle beslissingen in de stad top-down genomen worden i.p.v. de burger inspraak te geven.
Burgers hebben inspraak maar er is nog altijd een groot verschil tussen inspraak en beslissen

Hypothese 3: De Gentse Burgers halen zetels en zitten in de meerderheid

Dit gaat verder op het vorige. Alleen hierbij zullen de ambassadeurs van de Gentse Burgers deelnemen aan de uitvoerende macht van de stad, niet enkel aan de gemeenteraad. Hierdoor zal de kans veel groter worden van wat de burgers kiezen ook tot realiteit zal worden gebracht.

In tegenstelling tot de huidige politiek worden vaak foute keuzes niet herzien, onderzocht, gereflecteerd met grotere kringen aangezien dit de volgende verkiezingen negatief kan beïnvloeden. De grote partijen leven in een constante angst om minder stemmen te halen bij de volgende verkiezingen. Alsook is er voor het herzien van foute keuzes weinig tijd omdat een klein groepje mensen over belachelijk veel materie moet beslissen in een zeer korte tijd. Deze problematiek hebben we ook al wanneer we belangenvermenging tussen grote bedrijven en politiekers niet in de vergelijking nemen.

We hebben inspraak, bepalen deels wat er gebeurd in onze buurt en stad maar hoe bepalen we nu verder waarin onze buurt evolueert?

Het onafhankelijk bepalen van wat er in onze buurt evolueert zal dichter bij huis zijn dan ervoor. Onafhankelijke instanties kunnen verschillende raden van partijloze deskundigen opstellen. Deze hebben elk hun gebied van ervaring die onafhankelijk met buurten kunnen communiceren rond keuzes die met het ervaringsgebied van deze instanties te maken hebben. Alsook kunnen deze raden worden gecontroleerd op integriteit en juistheid van informatie en kunnen deze raden online reviewd worden. Deze instanties zijn bijvoorbeeld milieu, klimaat, controle-instanties die bedrijven controleren op vlak van het evenwicht verstoren tussen b.v. milieu, klimaat, ethiek,… en economische groei.

Omdat de stad over voldoende deskundige Gentenaars met verscheidene vaardigheden beschikt, kan dit een perfect evenwicht vormen rond de problemen van afvalverwerking, mobiliteit, automatisatie, klimaat, gezondheid, elektriciteit, vervuiling, economische groei, draagkracht, organisatie, evolutie van een gemeente of stad. Aan u de keuze.

Toon de knoppen
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Verberg de knoppen