Categorie: Recente Berichten

Klachten tegen deurwaarders

Het regent klachten tegen de brutale praktijken van gerechtsdeurwaarders Modero van het stadsbestuur – Gentse Burgers willen dat deurwaarders een nieuwe deontologische code ondertekenen Heeft het stadsbestuur nog een hart? Sociaal gevoel? Talrijke klachten kregen we van burgers die brutaal door jullie deurwaarders behandeld werden voor parkeer retributies, die vaak al meer dan 10 maanden […]

Vuil water Oostakker – Stad Gent bestelt wel 110.000€ wijn !

Nog steeds geen proper water in Oostakker maar stadsbestuur en OCMW plaatsen wel monsterbestelling voor 110.000 € wijn ! “De Gentse Burgers heeft zowel Farys, het stadsbestuur als twee ministers in gebreke gesteld voor de leidingwaterkwestie in Oostakker. Zowel federaal minster van Volksgezondheid Maggie De Block, Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen, burgemeester Termont, schepenen […]

In gebreke stelling Farys – Stad Gent – Ministerie volksgezondheid

Oostakker-na 9 maanden nog steeds geen proper water. Gentse Burgers stellen Farys, Stadsbestuur, Ministers officieel in gebreke. Gent, 27 augustus 2018 INGEBREKESTELLING FEDERALE REGERING Mevrouw, Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid VLAAMSE REGERING Mr Ben Weyts , Vlaams Minister van Dierenwelzijn – Mr Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin […]

Voorstel basisles wegcode en hoffelijkheid aan Universiteit Gent en HoGent

Voorstel voor basisles “wegcode en hoffelijkheid” aan Universiteit Gent en HoGent Gent, 19 Augustus 2018 Professor Rik Van de Walle De heer Paul Van Cauwenberge Rector Universiteit Gent Voorzitter HoGent Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent rector@UGent.be voorzitter@hogent.be Mijnheer de Rector, Mijnheer de Voorzitter, Zoals U weet wordt Gent geconfronteerd met een […]

Havenfusie Gent-Zeeland: nu blijkt dat de Nederlanders zware verliezen moesten boeken in 2017

HAVENFUSIE GENT-ZEELAND: NU BLIJKT DAT DE NEDERLANDERS ZWARE VERLIEZEN MOESTEN BOEKEN IN 2017 – In talrijke studies waarschuwden financiële experten met Gent Wake Up dat het stadsbestuur van Gent zich voor bijna 300 miljoen € door de Nederlanders in de zak liet zetten bij de havenfusie tussen Gent en Zeeland. Hierbij nam Gent 48% over […]

Gentenaars willen andere Genste Feesten

OPEN DEBAT- nu de Gentse Feesten voorbij zijn, stellen we aan de Gentenaars de vraag hoe het verder moet? Nadat de Feesten in de jaren ’50 in verval geraakt waren (mensen verlieten Gent), zijn de Feesten in de jaren ’70 en ’80 terug opgestart. Iedereen wilde graag een graantje meepikken van het succes: cafébazen, handelaars, […]

Volgende pagina »
Toon de knoppen
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Verberg de knoppen